Služby

Zaměření společnosti navazuje na dlouholetou odbornou činnost jednatele, který se jako vedoucí pracovník podílel na širokém spektru činností speciálního zakládání staveb, silničních staveb a stavební výroby s orientací na železobetonové konstrukce.

Stavební práce

Při provádění našich staveb respektujeme životní prostředí a přísně dbáme na ekologické provádění jednotlivých procesů. Kvalita odvedené práce
a spokojenost zákazníků při provádění staveb je naším prvořadým cílem. Usilujeme o dobré jméno společnosti a její prosperitu. Naší hlavní zakázkovou náplní je…

Inženýrská a projekční činnost

V oblasti inženýrské a projekční činnosti nabízíme svým zákazníkům kompletní servis. Před zahájením vlastního projektování poskytujeme budoucímu stavebníkovi odbornou konzultaci, vypracujeme architektonickou studii a projednáme předběžně stavební záměr s dotčenými orgány územního a stavebního řízení, včetně úřadů památkové péče. Při vypracování…

Speciální zakládání staveb

Zajišťování stavebních jam, piloty, kotvené stěny

© 2019 • Tirata.cz