Zajištění stavební jámy Znojmo

Provedení monolitického trámce a torkretů opěrné stěny.

© 2019 • Tirata.cz