Bytové domy Miroslav založení stavby

Základové konstrukce pro bytové domy, bloky A+B a C.

© 2019 • Tirata.cz