Cenová poptávka

Služby

Zaměření společnosti navazuje na dlouholetou odbornou činnost jednatele, který se jako vedoucí pracovník podílel na širokém spektru činností speciálního zakládání staveb, silničních staveb a stavební výroby s orientací na železobetonové konstrukce.

 

Stavební práce

Stavební práce

Při provádění našich staveb respektujeme životní prostředí a přísně dbáme na ekologické provádění jednotlivých procesů. Kvalita odvedené práce a spokojenost zákazníků při provádění staveb je naším prvořadým cílem. Usilujeme o dobré jméno společnosti a její prosperitu.Naší hlavní zakázkovou náplní je:1. 

Inženýrská a projekční činnost

Inženýrská a projekční činnost

V oblasti inženýrské a projekční činnosti nabízíme svým zákazníkům kompletní servis. Před zahájením vlastního projektování poskytujeme budoucímu stavebníkovi odbornou konzultaci, vypracujeme architektonickou studii a projednáme předběžně stavební záměr s dotčenými orgány územního a stavebního řízení, včetně úřadů památkové péče. Při vypracování…

Stavby občanské vybavenosti

Stavby občanské vybavenosti

Bytové domyHrubé stavbyRD na klíč