Cenová poptávka

Stavba - 02

Dočasné zajištění stavební jámy
kotvenou záporovou stěnou.
Základové pasy a patky.