Cenová poptávka

Stavba - 06

Dočasné zajištění stavební jámy
kotvenou záporovou stěnou.
Základové pasy a patky.