Cenová poptávka

Reference

Stavba - 11

Stavba - 11

Záporová kotvená stěna s dřevěnýmivýpažnicemi a základové patky.

Stavba - 12

Stavba - 12

Statické zajištění stavební jámy zemními hřebíky a torkretem (stříkaným betonem)

Stavba - 13

Stavba - 13

Zajištění zářezů ve svahu zemními hřebíky a torkretem (stříkaným betonem). Železobetonová základová deska.

Stavba - 14

Stavba - 14

Trvalé zajištění zářezu ve svahu převrtávanou pilotovou stěnou s monolitickým železobetonovým věncem. Štětovnicová stěna.

Stavba - 15

Stavba - 15

Železobetonové základové konstrukce.