Cenová poptávka

Stavba - 03

Trvalé statické zajištění zářezů ve svahu,
kotvený železobetonový trámec s trvalými
zemními kotvami a torkret (stříkaný beton)