Cenová poptávka

Stavba - 12

Statické zajištění stavební jámy zemními
hřebíky a torkretem (stříkaným betonem)