Cenová poptávka

Stavba - 08

Statické zajištění stavební jámy zemními
hřebíky a torkretem (stříkaným betonem)