Cenová poptávka

Stavba - 14

Trvalé zajištění zářezu ve svahu převrtávanou
pilotovou stěnou s monolitickým železobetonovým
věncem. Štětovnicová stěna.