Cenová poptávka

Stavba - 09

Zajištění stavební jámy záporovou kotvenou stěnou
a převrtávanou pilotovou stěnou.