Cenová poptávka

Stavba - 05

Zajištění stavební jámy záporovou kotvenou stěnou
a převrtávanou pilotovou stěnou.