Cenová poptávka

Stavba - 13

Zajištění zářezů ve svahu zemními hřebíky
a torkretem (stříkaným betonem).
Železobetonová základová deska.