Cenová poptávka

Stavba - 06

Dočasné zajištění stavební jámy
záporovou kotvenou stěnou. Základové pasy a patky.
Základová deska.