Cenová poptávka

Stavba - 10

Dočasné zajištění stavební jámy
záporovou kotvenou stěnou. Základové pasy a patky.
Základová deska.