Cenová poptávka

Stavba - 08

Dočasné statické zajištění stavební jámy,
kotveno záporovou stěnou. Monolitické
železobetonové konstrukce podzemních podlaží.