Cenová poptávka

Reference

Stavba - 01

Stavba - 01

Monolitické železobetonové konstrukce,pasy a patky pro výrobní halu.

Stavba - 02

Stavba - 02

Dočasné zajištění stavební jámy kotvenou záporovou stěnou. Základové pasy a patky.

Stavba - 03

Stavba - 03

Trvalé statické zajištění zářezů ve svahu, kotvený železobetonový trámec s trvalými zemními kotvami a torkret (stříkaný beton)

Stavba - 04

Stavba - 04

Dočasné statické zajištění stavební jámy,kotveno záporovou stěnou. Monolitické železobetonové konstrukce podzemních podlaží.

Stavba - 05

Stavba - 05

Zajištění stavební jámy záporovou kotvenou stěnou a převrtávanou pilotovou stěnou.

Stavba - 06

Stavba - 06

Dočasné zajištění stavební jámy záporovou kotvenou stěnou. Základové pasy a patky. Základová deska.

Stavba - 07

Stavba - 07

Záporová kotvená stěna s dřevěnýmivýpažnicemi a základové patky.

Stavba - 08

Stavba - 08

Statické zajištění stavební jámy zemními hřebíky a torkretem (stříkaným betonem)

Stavba - 09

Stavba - 09

Zajištění zářezů ve svahu zemními hřebíky a torkretem (stříkaným betonem). Železobetonová základová deska.

Stavba - 10

Stavba - 10

Trvalé zajištění zářezu ve svahu převrtávanou pilotovou stěnou s monolitickým železobetonovým věncem. Štětovnicová stěna.