Cenová poptávka

Stavba - 01

monolitické konstrukce

Polička – Nová TR 110/35 kV, kde provádíme v současnosti monolitické konstrukce

Investor: ČEZ distribuce

Generální dodavatel: JETCON s.r.o. Chomutov

Dodavatel monolitů: WESTAV BOHEMIA s.r.o.

Náklad monolitů: 4,3 mil. Kč bez DPH

Termín provádění: 12/2017 – 2/2018